ПРОДУКТИ

 

НОВО: От месец юли "Химекс 96" започна регулярен внос на моноетиленгликол и диетиленгликол. Доставката е на място до клиента или склад в Бургас. Налична е възможност за продажба на цистерни, еднотонни съдове и варели.

За месеците август и септември цените на диетиленгликол и моноетиленгликол са промоционални.

"Химекс 96" е традиционен доставчик на химикали: ацетон, толуол, антифриз и други разредители.

 

Химикали

 

Аризол 78 А       Калиев йодид
Антифриз         Калиева основа
Ацетон       Калиев бихромад
Диетаноламин         Калиев карбонат
Диетиленгликол       Калциев хлорид безводен
Моноетиленгликол        Комплексон III
Моноетаноламин        Лимонена киселина 
Триетаноламин       Медицински бензин
Триетиленгликол       Меден сулфат
Толуол        Мравчена киселина  
Ортоксилол           Метилов алкохол
Хексан        Натриева основа
Метанол        Натриев хлорид
Сяра техническа       Натриевметабисулфат
Азотна киселина          Оксанова киселина
Амонячна вода       Оцетна киселина -ледена
Боракс         Парафин
Глицерин          Петролев етер
Дихлоретан       Перхидрол
Етилов алкохол       Пропиленгликол
Железен трихлорид       Салицилова киселина
Изопропилов алкохол         Солна киселина
Йод       Сярна киселина
Спирт за горене       Флуороводородна киселина
Цинков оксид       Фосфорна киселина
Течен парафин        Формалин
Трихлороцетна киселина       Хлорна вар
Фенол         Хлороформ
         

 

Полимери

ПЕВН РОПОТЕН LDPE

ПЕНН  HDPE

ПОЛИПРОПИЛЕН ХОМОПОЛИМЕР БУПЛЕН

ПОЛИПРОПИЛЕН СЪПОЛИМЕР БУПЛЕН

ПОЛИСТИРОЛ

ВЪГЛЕВОДОРОДНА СМОЛА ПИРОЛЕН

 

                                                           Каучукови изделия

 

 

Автомобилни гуми

Леки

Тежки

Електрокарни

Вътрешни

 

 

 

Каучукови листи

Микропорести листа за ходила ЕВАПРЕН

Плътни каучукови листа ДУРЕЛАСТИК

 

 

Лаково-бояджийски продукти

Алкидни бои

Емайллакове

Лакове и грундове за дърво и метал

Интериорни и екстериорни бои

Разредители

 

 

Медицински изделия и лабораторни консумативи

 

Консумативи за клинични и микробиологични лаборатории

Пластмасови консумативи

  1. Контейнери

 

  1. Епруветки
  1. Микроепруветки

 

  1. накрайници за автоматични пипети
  1. Петри

 

  1. стативи за епруветки
  1. Цилиндри

 

  1. колби

Затворена система за вземане на кръв

Тест ленти за урина

Ланцети

 

Медицински консумативи и санитарни материали

 

Лабораторни консумативи

 

Мерителна стъклария

Общо лабораторна  стъклария

Лабораторни пособия и консумативи

 

Реактиви - химически чисти и чисти за анализ в разфасован вид

 

Измервателни уреди и апаратура

 

 Термометри

 Влагомери

Термовлагомери

Таймери

 Ареометри

 Спиртомери

 Захаромери

 Рн метри

 Автоматични микропипети

 Везни лабораторни

 

 

Подбраните от нас продукти са висококачествени, отговарящи на изискванията на ЕС, и на добри цени. Лабораторните изделия и химическите продукти се предлагат с партиден сертификат / с възможност за индивидуален сертификат за лабораторна стъклария/

 

Препарати за хигиенно почистване и дезинфекция

 

Дезинфекционни препарати

 

За болнична дезинфекция

 

За обща санитарна дезинфекция

 

За дезинфекция в хранително-вкусовата промишленост

 

 

Почистващи препарати за професионална и битова употреба

 

Материали и продукти за еднократна употреба

 

Измервателни уреди за хранително-вкусовата промищленост

Всички предлагани препарати за дезинфекция се придружават от санитарно разрешително на МЗ за употреба в РБългария  и партиден сертификат от завода- производител; измервателните уреди са осигурени с превод на инструкция за ползването им и сертификат от завода-производител

 

Оградна мрежа от поцинкована тел /производство/

 

Плетена мрежа от поцинкована тел с квадратни отвори – ф. на тел от 1.9 до 5.5 мм.;
Размер на квадрат   40 х 40 мм
                                   50 х 50 мм.                     
                                   60 х 60 мм.
70 х 70 мм.
                                   80 х 80 мм.

Височина на мрежа    от 50 см.  до 200 см.
Оградната мрежа се произвежда от висококачествена горещо поцинкована тел.
Фирмата извършва поръчки и на нестандартни размери мрежа.