"ХИМЕКС - 96" АД БУРГАС

„Химекс-96 „ АД Бургас е дружество с над 25 годишен опит в областта на търговията с полимери, течни химикали, каучукови изделия,  медицински и лабораторни изделия, препарати за дезинфекция и почистване.
Фирмата е приемник на държавното предприятие ТП „Химснаб” Бургас, което е създадено през 1966г. Първоначално От 1996 г. собствеността е изцяло частна.
Предметът на дейност е запазен като непрекъснато работим върху разнообразието на стоковата листа, за да отговорим на изискванията и нуждите на потребителите. Предлаганите от нас стоки са с високо качество, произведени от водещи световни фирми от ЕС, Русия, Турция, Азия. Фирмата е специализирана в доставките на течни химикали в разфасовки във варели и еднотонни контейнери
Химекс-96 АД притежава собствена складова база, разположена върху 3300 кв.м. терен, от които 1500 кв.м. закрита складова площ. Търговската база е в непосредствена близост до Пристанище Бургас в силно активна индустриално-търговска зона. Търговията с медицински и лабораторни консумативи, препарати за хигиенно почистване и дезинфекция, се извършва в специализиран магазин , собственост на дружеството, ситуиран в административния център на гр.Бургас.
Доставките на медицински изделия, консумативи, препарати за дезинфекция и почистване на територията на община Бургас се извършват със собствен транспорт на дружеството.
Гаранция за бързото и компетентно обслужване на контрагентите е обстоятелството, че във фирмата работят висококвалифицирани специалисти , познаващи в детайли характеристиките на продуктите и особеностите на бизнеса.
„Химекс-96 „ АД притежава сертификат за качество ISO 9001: 2000, Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на ИАЛ с рег. № IV-Р-Т/МИ-451/2008г.