БАЗА

Търговската дейност  се осъществява  в собствената  складова база на дружеството в гр.Бургас, кв.Победа, ул. „Индустриална „ 47.
„Химекс-96 АД” разполага с 1500кв.м. закрита складова площ,  разпределена в четири самостоятелни складови помещения  и самостоятелна административно-търговска сграда. Складовите помещения са оборудвани с необходимите съоръжения,  съобразно изискванията за съхранение на  различните асортименти стоки. Обработката на товарите се извършва със собствена товаро -разтоварна техника. Течните химикали се съхраняват в стационарни цистерни, контейнери и варели.

В базата се осъществява търговия с течни  химикали  , суровини и каучукови листи:

  • Течни химикали – в еднотонни контейнери, варели- 200 л , туби – 20 литра и наливно.
  • Технически химикали – в торби по 25 кг.
  • Каучукови листи – различни дебелини

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. РЕАКТИВИ НА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ НЕ СЕ ПРОДАВАТ.
2. "НАЛИВНО" ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ САМО НА МЯСТО, ВЪВ ВАШИ СЪДОВЕ И В КОЛИЧЕСТВО НАЙ-МАЛКО 5 ЛИТРА.

3. НЕ СЕ ДОПУСКА СЪДОВЕТЕ ДА БЪДАТ ОТ/ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ИЛИ НАПИТКИ.

4. ПРОДУКТИТЕ, ЗА КОИТО Е УПОМЕНАТО, ЧЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ И НАЛИВНО, МИНИМАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ, ТРЯБВА ДА Е ПО-ГОЛЯМО ИЛИ РАВНО НА НАЙ-ГОЛЯМАТА СТАНДАРТНА РАЗФАСОВКА

За закупуването на:
Ацетон
Диетилов етер
Натриев нитрат
Водороден прекис
Солна киселина
Сярна киселина
Толуол
Флуороводородна киселина
Магнезий на прах
Алуминий на прах
Уротропин 


е нужно да подпишете в зависимост от закупувания продукт ДЕКЛАРАЦИЯ 1 или ДЕКЛАРАЦИЯ 2, че сте информирани, че закупения от вас продукт е включен в списъците с продукти, които са:
•прекурсори за производството или пречистване на наркотици (Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите -  ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г.), или

•прекурсори на взривни вещества (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества), или
•прекурсори за производството на химически оръжия (закон за забрана на химическото оръжие и за контрол ма токсичните химически вещества и техните прекурсори - ДВ, бр. 8 от 28.01.200 г.), или
•вещества с възможна двойна употреба (Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г.)

Актуална информация за наличности и цени можете да потърсите на тел. 056/849252 и тел. 0888533728, имейл адрес: goleva2011@gmail.com

Работно време на Търговска база- от 8,00 до 16,30 часа./понеделник- петък/.

Химекс-96 АД Бургас отдава под наем свободни закрити складови площи.