БАЗА

Търговската дейност и производството се осъществяват  в собствената  складова база на дружеството в гр.Бургас, кв.Победа, ул. „Индустриална „ 47.

Химекс-96 АД разполага с 2800кв.м. закрита складова площ,  разпределена в шест самостоятелни складови помещения  и самостоятелна административно-търговска сграда. Складовите помещения са оборудвани с необходимите съоръжения,  съобразно изискванията за съхранение на  различните асортименти стоки. Обработката на товарите се извършва със собствена товаро-разтоварна техника. Течните химикали се съхраняват в стационарни цистерни, контейнери и варели.

На територията на търговската база има оборудван сервиз за монтаж и демонтаж на автомобилни гуми, обслужван от служители на фирмата.

Производството на оградна мрежа е обособено в самостоятелен цех на площадката на търговската база.

Търговията с медицински и лабораторни консумативи, почистващи хигиенни препарати  и препарати за дезинфекция се извършва в специализиран магазин , собственост на дружеството в гр. Бургас, ул.”Иван Шишман” 8.

 Мобилни операционни системи, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Firefox OS